پوتین به دولت روسیه دستور داد تا استراتژی جدید برای سازمان تجارت جهانی آماده کند…

پوتین به دولت روسیه دستور داد تا استراتژی جدید برای سازمان تجارت جهانی آماده کند.

پوتین همچنین گفته است که تقاضای داخلی فولاد باید تحریک شود.

#Geopolitics #Russia

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews