پوتین: با تلاش جهت منزوی کردن مسکو و مینسک مخالفت خواهیم کرد

پوتین: با تلاش جهت منزوی کردن مسکو و مینسک مخالفت خواهیم کرد.

 

پوتین: اوکراین از توافقات بدست آمده در استانبول عدول کرده است.

✅مذاکرات به بن بست رسیده است.

📃چنین نظراتی برای سنتیمنت ریسک خوب نیستند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews