پوتین: اوکراین از توافقات بدست آمده در استانبول عدول کرده است

پوتین: اوکراین از توافقات بدست آمده در استانبول عدول کرده است.

✅مذاکرات به بن بست رسیده است.

✅هدف در اوکراین رسیدن به همه اهداف و به حداقل رساندن ضرر است.

✅عملیات طبق برنامه پیش می رود.

✅وضعیت در بوچا جعلی است.

✅ما چیزی را در مورد عملیات نظامی خود در اوکراین پنهان نخواهیم کرد.

✅غرب درک نمی کند که شرایط دشوار، مردم روسیه را متحد می کند.

📃چنین نظراتی برای سنتیمنت ریسک خوب نیستند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews