پاول در کنفرانس مطبوعاتی مجدد شاخص دلار را تحت فشار قرار داد

پاول

پاول رییس فدرال رزرو در سخنرانی خود میگوید:

ما قویا متعهد هستیم تا زمانی که اهداف حاصل نشه سیاست ها ی پولی را در راستای حمایت قدرتمند از اقتصاد ادامه خواهیم داد.

همچنین پاول در سخنرانی خود میگوید: مسیر پیش رو در سطوح بالایی نا مشخص هست.

همچنین پاول در سخنرانی خود میگوید: هزینه بروی کالاهای بادوام‌ قدرتمند بوده و ما دیدگاه خودمان را که میلیون ها نفر کار خود را از دست داده اند، تغییر نخواهیم داد.

همچنین پاول در سخنرانی خود میگوید: چشم انداز اقتصادی بستگی به مسیر ویروس دارد.

همچنین پاول در سخنرانی خود میگوید: جهش در موارد کرونا ویروس نگران کننده هست.

همچنین پاول در سخنرانی خود میگوید:
باور داریم افزایش حجم تراز نامه باقی ماندن سیاست ها در فضای انبساطی را تضمین خواهد کرد و میتواند از اقتصاد حمایت کند
پاول در پاسخ به سوال خبر نگاران در باره تغییر سیاست هاگفت:
جایگاه فعلی سیاست ها مناسب هست و همچنین پاول اشاره داره فدرال رزرو در باره این موضوع انعطاف پذیری رو دارد که در شرایط بحرانی سیاست های انبساطی بیشتری اعمال بکند.

پاول اشاره کرد که قبل از محدود کردن خرید های اوراق، هشدار خواهیم داد
پاول در سخنان خودش اضافه میکند که:
هیچ کسی نمیتواند به اقدامات فدرال رزرو در راستای تعهدات حمایتی اقتصادی شک کند.
جیروم پاول رییس فدرال رزرو در پرسش و پاسخ:

جهش ویروس بسیار بزرگ است و می تواند شروع به سرکوب کردن فعالیت ها بکند.
فدرال رزرو می تواند اقدامات بیشتری انجام دهد نظیر افزایش خرید دارایی ها یا هدف قرار دادن آنها برای سررسید بلند مدت.
اما جایگاه فعلی سیاست ها مناسب است.
ما قصد داریم برای یک دوره کامل از اقتصاد حمایت کنیم.
صادقانه بگویم فشارهای ضد تورمی جهانی وجود دارد.
ما تصور نمی کنیم که اقتصاد از کمبود شرایط انبساطی رنج می برد بلکه ویروس موجب رنجش اقتصاد است.

شاخص دلار به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

USDCAD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews