ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا: سرعت افزایش نرخ های بهره منظم و وابسته به داده است….

ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا: سرعت افزایش نرخ های بهره منظم و وابسته به داده است.

⭕️بانک مرکزی اروپا باید سیاست های پولی را عادی کند.

#ECB #EUR

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews