• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا: اولویت بانک مرکزی در کوتاه مدت مقابله با تورم است و این کار را انجام خواهد داد…

ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا: اولویت بانک مرکزی در کوتاه مدت مقابله با تورم است و این کار را انجام خواهد داد…

ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا: اولویت بانک مرکزی در کوتاه مدت مقابله با تورم است و این کار را انجام خواهد داد.

✅مبارزه با تورم به معنای عادی سازی سیاست است.

✅خط مشی بر اساس داده های کوتاه مدت تعدیل خواهد شد.

✅جاه طلبی رشد در مرکز هدف میان مدت بانک مرکزی اروپا قرار دارد.

✅هنوز اهرم های قابل توجهی برای رشد در سال های آینده می بینم.

#ECB #EUR

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews