• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • وزیر دولت انگلستان در امور ایرلند شمالی: بریتانیا خواهان یک راه حل مذاکره شده با بروکسل است

وزیر دولت انگلستان در امور ایرلند شمالی: بریتانیا خواهان یک راه حل مذاکره شده با بروکسل است

وزیر دولت انگلستان در امور ایرلند شمالی: بریتانیا خواهان یک راه حل مذاکره شده با بروکسل است اما ماموریت معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکوویچ باید گسترش یابد.

⭕️اگر این امکان پذیر نباشد باید تصمیمات و اقداماتی را جهت حفاظت از توافقنامه جمعه نیک اتخاذ کنیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews