وزیر خزانه داری ایالات متحده یلن: تورم مشکل اصلی دولت بایدن و مردم است….

وزیر خزانه داری ایالات متحده یلن: تورم مشکل اصلی دولت بایدن و مردم است.

⭕️شورای نظارت بر ثبات مالی از نیاز های نقدینگی و استیبل کوین ها حمایت می کند.

⭕️ استیبل کوین ها هنوز تهدید واقعی نیستند اما تهدید آنها به سرعت در حال رشد است.

⭕️فدرال رزرو راهی را جهت پایین آوردن تورم و اجتناب از رکود دارد.

⭕️ بار بهره واقعی بر بدهی فدرال کمتر از ۲ درصد است، سطحی که با منابع مالی مستحکم دولت سازگار است.

⭕️با وجود شوک جنگ سیستم مالی بسیار خوب عمل کرده است.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews