• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • وزیر خزانه داری انگلستان ریشی سوناک: شاهد افزایش هزینه های ناشی از فشار های جهانی زنجیره تأمین و بازار های انرژی هستیم که حمله روسیه می تواند آن را تشدید کند

وزیر خزانه داری انگلستان ریشی سوناک: شاهد افزایش هزینه های ناشی از فشار های جهانی زنجیره تأمین و بازار های انرژی هستیم که حمله روسیه می تواند آن را تشدید کند

وزیر خزانه داری انگلستان ریشی سوناک: شاهد افزایش هزینه های ناشی از فشار های جهانی زنجیره تأمین و بازار های انرژی هستیم که حمله روسیه می تواند آن را تشدید کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews