وزیر برگزیت انگلستان دیوید فراست درباره پروتکل ایرلند شمالی می گوید

وزیر برگزیت انگلستان دیوید فراست

وزیر برگزیت انگلستان دیوید فراست می گوید پروتکل ایرلند شمالی جواب نمی دهد و باید تغییر کند.

ادامه نظرات وی:

✅این پروتکل توافقنامه جمعه نیک را تضعیف می کند.

✅ترتیبات سریعتر از آنچه می ترسیدیم شروع به جدا شدن کردند.

✅متون قانونی جدیدی به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد و هنوز می توانیم این مشکلات را حل کنیم.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴


 

شاخص پوند به کدام سمت خواهد رفت؟

 

سیگنال جفت ارز GBP/JPY
سیگنال جفت ارز GBP/JPY

 


 

نقش ایرلند در برگزیت:

 

مرزبندی ایرلند شمالی در توافق برگزیت نقش مهمی دارد.توافق نامه جدید با یک پروتکل جایگزین شامل مقررات بحث برانگیز در مورد ایرلند می شود. در این قرارداد تجدیدنظر شده آمده است که کل انگلیس ، اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را ترک می کند ، اما ایرلند شمالی در مورد کالاها از قوانین اتحادیه اروپا و قوانین مالیات بر ارزش افزوده پیروی می کند و دولت انگلیس مالیات بر ارزش افزوده را از طرف اتحادیه اروپا دریافت می کند. این بدان معنی است که مرز محدودی از گمرک در دریای ایرلند،  در بنادر اصلی وجود خواهد داشت.

چهار سال پس از پایان دوره گذار ، مجمع ایرلند شمالی قادر به رای گیری در مورد این ترتیب خواهد بود. backstop به عنوان دلیل اصلی بن بست ایرلند برگزیت ظهور کرد. این یک تضمین بود که هیچ مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و ایرلند وجود نخواهد داشت. این یک بیمه نامه بود که انگلیس را در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا با ایرلند شمالی پیروی از قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا نگه داشت.

موافقت انگلیس و اتحادیه اروپا ، موقت بود. و با توافق بعدی جایگزین شد.و قابل حذف است. 24 مه به دلیل آنکه توافق نتوانست حمایت کافی  را بدست آورد. نمایندگان یورو اسكپتیك از وی خواستند كه تغییرات قانونی را اضافه كند زیرا آنها می ترسیدند كه این باعث مختل شدن استقلال این كشور می شود.

رهبران اتحادیه اروپا تاکنون از حذف آن خودداری کرده. و همچنین محدودیت زمانی یا اعطای اختیار برای بریتانیا برای حذف آن را رد کرده اند. در 11 مارس 2019 ، دو طرف پیمانی در استراسبورگ امضا کردند. که توافقنامه برداشت را تغییر نداد اما “تضمین های حقوقی معنی دار” را اضافه کرد.

 

در این خبر می خوانید وزیر برگزیت انگلستان دیوید فراست می گوید پروتکل ایرلند شمالی جواب نمی دهد و باید تغییر کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews