• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بازار های نفت برای دوره ای تعیین شده اند که می تواند خطرناک باشد…

وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بازار های نفت برای دوره ای تعیین شده اند که می تواند خطرناک باشد…

وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بازار های نفت برای دوره ای تعیین شده اند که می تواند خطرناک باشد.

وی همچنین اشاره کرد که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ یکی از کشور هایی خواهد بود که تولید نفت را افزایش می‌دهد.

#OOTT #Oil

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews