وزیر انرژی عربستان سعودی: تعجب‌ آور است که چرا تمرکز بر قیمت‌های بالای نفت است

وزیر انرژی عربستان سعودی: تعجب‌ آور است که چرا تمرکز بر قیمت‌های بالای نفت است نه بنزین، گازوئیل یا غیره.

⭕️جهان باید با واقعیت موجود بیدار شود که ظرفیت انرژی در تمام سطوح در حال اتمام است.

⭕️ درگیری روسیه یک مسئله بین این کشور با اروپاست.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews