وزیر امور اروپایی فرانسه: این هفته می توان در مورد تحریم نفت روسیه به توافق رسید

وزیر امور اروپایی فرانسه: این هفته می توان در مورد تحریم نفت روسیه به توافق رسید.

گفتگوها بین مکرون و نخست وزیر مجارستان اوربان برای امروز برنامه ریزی شده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews