وزیر اقتصاد آلمان هابک: هنوز در مرحله تحریم گاز روسیه نیستیم

وزیر اقتصاد آلمان هابک: هنوز در مرحله تحریم گاز روسیه نیستیم/ آلمان می تواند تحریم نفت را تحمل کند.

✅هنوز اتحادی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفت روسیه وجود ندارد.

✅ راه های دیگری برای مختل کردن تجارت نفت روسیه وجود دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews