وزیر اقتصاد آلمان هابک: برای گذراندن زمستان آینده بدون گاز روسیه به کار بیشتری نیاز است

وزیر اقتصاد آلمان هابک: برای گذراندن زمستان آینده بدون گاز روسیه به کار بیشتری نیاز است.

 

⭕️ذخایر گاز آلمان در حال حاضر در حال افزایش است.

 

⭕️ تأمین گاز برای تابستان تضمین شده است.

 

⭕️ تحویل گاز ثابت است، همانطور که در روزهای اخیر بوده است.

 

⭕️فکر نمی‌کنم مرحله دوم طرح اضطراری گاز ضروری باشد.

 

⭕️ از شرکت های آلمانی انتظار دارم که تحریم های روسیه را رعایت کنند.

 

⭕️توقف گاز روسیه باعث رکود اقتصادی آلمان می شود.

 

⭕️اگر گاز روسیه متوقف شود اقتصاد آلمان ممکن است ۵٪ کوچک شود.

 

⭕️اگر بحران گازی روسیه بدتر شود، بسته به سناریو، بین ۰.۵ تا ۵.۶ درصد رشد اقتصادی را از دست خواهیم داد.

 

⭕️مذاکرات تأمین نفت با لهستان همچنان ادامه دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews