• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • وزارت دفاع روسیه می گوید تحریک مستقیم کیف توسط لندن برای حمله به اهدافی در خاک روسیه فورا به پاسخی متناسب منجر خواهد شد….

وزارت دفاع روسیه می گوید تحریک مستقیم کیف توسط لندن برای حمله به اهدافی در خاک روسیه فورا به پاسخی متناسب منجر خواهد شد….

وزارت دفاع روسیه می گوید تحریک مستقیم کیف توسط لندن برای حمله به اهدافی در خاک روسیه فورا به پاسخی متناسب منجر خواهد شد.

⭕️ارتش روسیه آماده است تا با حملات تسلیحات هدایت شونده دقیق به مراکز تصمیم گیری در کیف پاسخ دهد.

#Geopolitics #Russia #UK

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews