وزارت دارایی روسیه: روسیه بودجه کافی برای پرداخت بدهی و بازپرداخت تعهدات خود را دارد

وزارت دارایی روسیه: روسیه بودجه کافی برای پرداخت بدهی و بازپرداخت تعهدات خود را دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews