وزارت اقتصاد روسیه انتظار دارد صادرات نفت این کشور در سال جاری کاهش یابد

وزارت اقتصاد روسیه انتظار دارد صادرات نفت این کشور در سال جاری به ۲۲۸.۳ میلیون تن (در مقایسه با ۲۳۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۱) در سناریوی پایه و به ۲۱۳.۳ میلیون تن در سناریوی محافظه کارانه کاهش یابد.

⭕️انتظار می رود صادرات LNG به ۳۰.۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ (در مقابل ۲۹.۱ میلیون تن قبلی) افزایش یابد.

⭕️انتظار می رود تولید NatGas در سناریوی پایه به ۷۲۰.۹ میلیارد مترمکعب (در مقابل ۷۶۳.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱) و در سناریوی محافظه کارانه به ۷۰۲ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews