وزارت اقتصاد آلمان: نمی توان تضمین کرد که عرضه نفت در سطح منطقه ای قطع نخواهد شد

وزارت اقتصاد آلمان: نمی توان تضمین کرد که عرضه نفت در سطح منطقه ای قطع نخواهد شد.

⭕️ دوره گذار تحریم نفت روسیه کافی است.

⭕️ ممکن است در نتیجه تحریم قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews