واکسن کمپانی Johnson & Johnson

واکسن کمپانیJohnson& Johnson

کمپانیJohnson & Johnson می گوید واکسن کمپانی Johnson & Johnson به طور کلی ۶۶٪ اثر بخشی دارد.

اگر چه واکسن کمپانی Johnson & Johnson در برابر گونه آفریقایی ویروس ضعیف تر است و اثر بخشی ۵۷٪ دارد.

واکسن ۸۵٪ در پیشگیری از بیماری شدید موثر است.

رئیس تحقیق و توسعه این کمپانی می گوید به مرور ایمنی واکسن افزایش پیدا خواهد کرد.

 

شاخص های سهام به کدام جهت خواهند رفت؟

ویروس جهش یافته:

طبق گزارش رئیس مرکز کنترل و پیشگیری انگلستان گونه جدید و جهش یافته ویروس کوئید۱۹ در انگلستان شناسایی شده است.
معمولا با ظهور ویروسی انتظار میرود که به طور مداوم از طریق جهش، نوع دیگر ویروس گسترش یابد.
تجزیه و تحلیل بروی گونه جهش یافته این ویروس نشان میدهد که این نوع به طور قابل توجهی بیشتر از پیش قابل انتقال است.

پزشکان در افریقای جنوبی اخیرا شاهد مواردی از  ابتلا بوده اند که قبلا به این بیماری مبتلا شده بودند که این بسیار نگران کننده است.این در حالیست که آخرین تحقیقات دانشگاه ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی از محافظت در برابر ویروس تا نه ماه بعد از بهبود در فرد مبتلا ، خبر میداده.

ویروس جهش یافته کوئید19 باعث نگرانی جوامع جهانی شده است. خبرهای آتی از ویروس جهش یافته میتواند بر بهبود اقتصادی جهانی تاثیر گذار باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews