شاخص هزینه واردات آلمان به عدد ۳.۸٪ رسید

شاخص هزینه واردات آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارت برای آن عدد ۲٪ بود به عدد ۳.۸٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۳٪ بوده است.

📃یک افزایش دیگر در قیمت های واردات که موضوع افزایش فشار هزینه ها را در همه جوانب در اقتصاد آلمان و اروپا تائید می کند.
با توجه به داده های PMI این روند حداقل تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#Germany

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews