شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهانه آوریل بهتر از انتظارات

هزینه مصرف کننده کانادا در

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهانه آوریل که انتظارات بازار برای آن رشد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۵٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

خالص هزینه مصرف کننده نیز بهتر از عدد ۰.۳٪ دوره قبل رشد ۰.۵٪???? را نشان داد.

شاخصCommon CPI در ارزیابی سالانه ماه آوریل که پیش بینی برای آن عدد ۱.۷٪ بود همان عدد را ثبت کرد.

دوره گذشته عدد ۱.۵٪ بوده است.

#Canada #CPI

 

شاخص هزینه مصرف کننده یا همانCPI:

معیاری است که متوسط وزنی قیمت مصرفی و خدماتی نظیر حمل و نقل، غذا را می سنجد.
با در نظر داشتن تغییرات قیمت برای سبد کالاها و میانگین آنها تعیین می شود. از این تغییرات برای ارزیابی تغییرات قیمتی مرتبط با هزینه ها استفاده می شود.
از شاخص های پر کاربرد معیار تورم محسوب می شود و نشان دهنده اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت ها می باشد.
در ایالات متحده با اینکه معیار فدرال رزرو برای سنجش تورم پیشتر شاخص Core PCE در نظر گرفته شده اما همچنان این شاخص برای چشم انداز تورمی مورد توجه قرار دارد.

اخیراً با توجه به اعمال محرکهای اقتصادی در ایالات متحده نگرانی هایی وجود دارد. مبنی بر اینکه تزریق زیاد نقدینگی منجر به تورم خطرناک می شود. و داده امروز با اینکه تنها کمی پایین تر از انتظارات بود اما تا حدی موجب شد تا این نگرانی ها تسکین پیدا کند.
در واکنش به این داده برخی حرکات نزولی در نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده مشاهده شد. که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن شاخص دلار در واکنش به داده امروز بود.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews