شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده بالاتر از انتظارات

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه مارس که پیش بینی ها برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

خالص شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۷٪???? رشد کرد.

دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است.

هزینه تولید کننده ایالات متحده نیز همانند چین در ارزیابی سالیانه ماه مارس رشدی بالاتر از انتظارات را ثبت کرد و به عدد ۴.۲٪ رسید.

این سریعترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ می باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews