نگرانی های رکود در داده های PMI ایالات متحده در ارزیابی ماه ژوئن…

🇺🇸🇺🇸

شاخص PMI تولیدی ایالات متحده ارزیابی مقدماتی ماه ژوئن

عدد واقعی ۵۲.۴🔺

عدد مورد انتظار: ۵۶

عدد قبلی: ۵۷

شاخص PMI خدماتی ایالات متحده

عدد واقعی ۵۱.۶🔺

عدد مورد انتظار ۵۳.۹

عدد قبلی ۵۳.۴

📃موسسه S&P Global:

⭕️سرعت رشد اقتصادی ایالات متحده در ماه ژوئن به شدت کاهش یافته است، به طوری که شاخص های رو به جلو خراب شدن و زمینه را برای نزول اقتصادی در فصل سوم فراهم کرده است.

⭕️داده های نظرسنجی با رشد سالانه اقتصاد کمتر از ۱ درصد در ژوئن مطابقت دارد، در حالی که بخش تولید کالا در حال حاضر در حال کاهش بوده و بخش خدمات گسترده به شدت کاهش یافته است.

⭕️به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش تقاضا، و همچنین مسیر نرخ بهره تهاجمی که توسط فدرال رزرو ترسیم شده است و بدتر شدن شرایط مالی، کسب و کارها نسبت به چشم انداز بسیار نگران شده اند.

⭕️اطمینان کسب و کار اکنون در سطحی قرار دارد که به طور معمول یک رکود اقتصادی را نشان می دهد و ریسک رکود را افزایش می دهد.

#USD #PMI

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews