• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • نظر سنجی فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی بلند مدت در ماه آوریل افزایش یافته در حالیکه انتظارات تورمی کوتاه مدت با کاهش همراه بوده است….

نظر سنجی فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی بلند مدت در ماه آوریل افزایش یافته در حالیکه انتظارات تورمی کوتاه مدت با کاهش همراه بوده است….

نظر سنجی فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی بلند مدت در ماه آوریل افزایش یافته در حالیکه انتظارات تورمی کوتاه مدت با کاهش همراه بوده است.

⭕️انتظارات تورمی سه ساله در ماه آوریل در مقایسه با عدد ۳.۷٪ ماه مارس به عدد ۳.۹٪ رسیده است.

⭕️انتظارات تورمی یک ساله در ماه آوریل از ۶.۶٪ ماه مارس به ۶.۳٪ رسیده است.

⭕️ انتظار رشد یک ساله مخارج خانوار از ۷.۷٪ قبلی به ۹٪ افزایش یافته است.(سقف تاریخی)

⭕️انتظارات یکساله افزایش قیمت گاز از ۹.۶٪ به ۵.۲٪ کاهش پیدا کرده است.

⭕️ انتظارات تورمی میانه قیمت مسکن بدون تغییر در عدد ۶٪ باقی مانده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews