نظرات عضو فدرال رزرو دالی

عضو فدرال رزرو دالی : پیش بینی می کنم شرایط جهت افزایش سرعت تیپرینگ ایجاد شود با این حال به گزارشات اقتصادی بیشتری نیاز است.

ادامه نظرات:

✅اگر اوضاع به همین منوال پیش برود این امر می تواند به طور کامل از افزایش سرعت تیپرینگ حمایت کند.

✅تصمیم گیری پیرامون خرید دارایی ها جدای از تصمیمات نرخ بهره است.

✅نگرش من این است که فدرال رزرو می خواهد در انتهای سال آینده نرخ های بهره را افزایش دهد.

✅اگر یک یا دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال آینده وجود داشته باشد این اصلا من را شگفت زده نمی کند.

✅نمی خواهم به تعداد خاصی در مورد مراحل افزایش نرخ بهره وابسته باشم زیرا رویکردی وابسته به داده های اقتصادی دارم.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#FED

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews