نظرات عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان

عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان ولیگه

نظرات عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان ولیگه:
اگر اقتصاد به طور گسترده مطابق با پیش بینی های مرکزی ماه فوریه تکامل یابد در این شرایط نیاز به محرک های پولی بیشتری نخواهد بود.
به وضوح در حال تجربه ریکاوریV شکل نیستیم.
نرخ های بهره منفی اواخر امسال یا سال آینده می تواند مورد نیاز باشد.

پوند انگستان به کدام جهت حرکت خواهدکرد؟

سیگنال جفت ارز GBP/JPY

بانک مرکزی انگلستان چیست!؟

BOE طیف گسترده ایی از مسولیت ها را بر عهده دارد. یکی از مهمترین کارهای این بانک نظارت بر سیاست های پولی است( از سال 1997 اختیارات نظارت بر سیاست های پولی از دولت به بانک مرکزی منتقل شد). BOE در خیابان تردنیدل به عنوات بانوی پیر شناخته میشود. سیستم بانکی BOEبه مانند فدرال رزرو ایالات متحده است.

این بانک در سال 1946 با پایان جنگ جهانی دوم ملی شد.

کمیته سیاست های پولی:

سیاست های تعیین نرخ بهره توسط کمیته سیاست های پولی یا MPC تعیین می شود.

کمیته MPC شامل 9 عضو است که توسط رئیس بانک مرکزی انگلستان نظارت میشود. این کمیته هر سال هشت جلسه برگزار میکند تا هدف تورم را با اتخاذ سیسات های پولی تنظیم کنند

ساختار BOE:

این بانک مرکزی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است.بخش آماری و پولی، بخش بازاری، بخش ثبات مالی، و خدمات مرکزی.

این بخش ها بعد از تغییرات اساسی که در سال 1998 بوجود آمد، معرفی شده اند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews