عضو بانک مرکزی انگلستان

عضو بانک مرکزی انگلستان برادبنت

نظرات عضو بانک مرکزی انگلستان برادبنت :

طبق گفته عضو بانک مرکزی انگلستان براد بنت، برای بانکها غیر معمول نیست که پیش از استفاده نرخ های منفی به زمان نیاز دارند.
بانک مرکزی اروپا نیز چنین زمانی را قبل استفاده از نرخ های منفی در اختیار داشته است.
خوشبینی بیشتری نسبت به سه ماه قبل نداریم.
بهبودی اقتصاد با توزیع واکسن مرتبط خواهد بود.
تصویر کلی تورم تحت تاثیر فاکتورهای موقتی تحت فشار قرار دارد و هنگامی که این فاکتور ها کنار بروند تورم افزایش خواهد یافت.
خرید دارایی ها لزوما اولین گزینه محرک برای بانک مرکزی انگلستان نیست.

پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟

 بانک مرکزی انگلستان با نام BOE شناخته میشود. اعضا بانک مرکزی طیف گسترده ای از مسئولیت ها را بر عهده دارند. این به عنوان بانک دولت و آخرین وام دهنده عمل می کند. BOE ارز پوند  چاپ می کند و از همه مهمتر  بر سیاست های پولی نظارت دارد.  BoE که به دلیل موقعیت مکانی  از سال 1734 با عنوان ” Threadneedle” معروف است. عملکرد آن از  سال 1694 گسترش یافت.  و از سال 1997 عهده دار تعیین نرخ بهره بانکی انگلیس شد.

سیاست های پولی BOE همچنان در چشم انداز ارز پوند استرلینگ بسیار تأثیرگذار استانتظار سیاست های انقباضی(کاهش نقدینگی در جامعه)برای ارز پوند مثبت خواهد بود. و سیاست های انبساطی(افزایش نقدینگی در جامعه) موجب کاهش ارزش ارز پوند میشود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews