نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی

نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه امروز این بانک مرکزی:

تازه ترین تحولات مربوط به تجدید حیات ویروس یک عقب گرد است و باعث ایجاد فشار های جدید برای کسب و کارها و خانوار ها می شود. چشم انداز نیمه دوم سال بانک مرکزی کانادا با روندهایی که مشاهده شده بهبود یافته است.
خیلی زود است که به کاهش و کند کردن خرید اوراق توجه کنیم.
اگر اقتصاد به مراتب ضعیف تر از انتظارات باشد و منجر به فشارهای ضد تورمی شود گزینه افزودن محرک های بیشتر وجود دارد.
هر چه به سرعت بهبودی اطمینان حاصل کنیم سرعت برنامهQE نیز تنظیم می شود.
خرید هایQE بر اساس هدف تورمی ۲٪ هدایت می شود و در حال حاضر این هدف تحت فشار به نظر می رسد.
اگر اقتصاد بالاتر از انتظارات عمل کند در این شرایط سطح فعلی محرکها ممکن است نیاز نباشد.
پروسه تنظیم خرید اوراق برای بانک مرکزی کانادا تدریجی خواهد بود.
رشد دلار کانادا می تواند برخی ریسک ها را منجر شود.
و اگر شاهد تقویت بیشتر دلار کانادا باشیم در این شرایط ریسک های نزولی برای پیش بینی های بانک مرکزی پدید می آید.
تقویت دلار کانادا عمدتا مربوط به ضعف دلار آمریکا می باشد.


دلار کانادا به کدام سمت خواهد رفت؟

CADJPY


برنامهQEچیست!؟

نوعی سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی در جامعه اعمال میشود.

این سیاست با تشویق افراد به گرفتن وام و بازخرید اوراق بلند مدت به اقتصاد جامعه کمک میکند. هر جه نقدینگی در جامعه افزایش یابد پول زیادی وارد چرخه اقتصاد میشود. در این صورت رونق اقتصادی ایجاد میشود.

 

زمانی که اقدامات انبساطی برای افزایش نقدینگی دیگر کارآمد نباشند( نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر برسند)، بانک مرکزی میتواند مقادیری از دارایی ها را( به عنوان مثال اوراق قرضه) برای خرید مورد هدف قرار دهد.

با اجرای سیاست انبساطی بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افرایش میدهند.

در این صورت عرضه پول در جامعه بیشتر میشود و نقدینگی افزایش پیدا میکند. در این صورت ارزش ارز کاهش پیدا میکند. و در ادامه با پویایی اقتصاد در صورت افزایش مجدد نقدینگی فشار تورمی ایجاد میشود. بانک مرکزی این وظیفه را دارد که تورم را با کنترل برنامهQE تنظیم کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews