نظرات دو عضو فدرال رزرو ایالات متحده

رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک

نظرات دو عضو فدرال رزرو ایالات متحده:

رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک می گوید: همچنان کمکهای زیادی مورد نیاز است چرا که افراد بسیاری کار خود را از دست داده اند. و در عین حال بهبودی قابل توجهی رخ داده است.
ما نمی توانیم خیلی زود پیروزی بهبودی اقتصاد را اعلام کنیم.

در ادامه نظرات دو عضو فدرال، رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن نیز هشدار می دهد که ایالات متحده همچنان در اعماق رکود به سر می برد.

 

شاخص دلار به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

سیگنال دلار فرانک
سیگنال دلار فرانک

 

بسته محرک چیست؟

بسته محرک

از اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند.  وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews