توافق تجاری برگزیت

توافق تجاری برگزیت

کمیسیون اتحادیه اروپا به کشور های عضو گفته است که در صورتیکه توافق تجاری در چارچوب برگزیت

حاصل شود آماده نشست در صبح پنجشنبه باشند.

گفته می شود کشور های عضو اتحادیه اروپا

آماده سازی رویه یک برنامه موقت در توافق تجاری جدید با انگلستان را آغاز کرده اند.

 

پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟

کلمه برگزیت از ترکیب دو کلمه لاتین British و Exit ساخته شده که اشاره به رفراندوم بر گزارش شده انگلستان در تاریخ ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ دارد.
بر اساس این رفراندوم خواسته شد تا انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود. که در نهایت پس از کشمکش های بسیار زیاد این مهم در روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد.
انگلستان و اتحادیه اروپا در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۰ به یک توافقنامه تجارت آزاد دست پیدا کردند که بر این اساس هر دو سمت می تواند بدون تعرفه و سهمیه تجارت کالا داشته باشند.
با این حال همچنان جزئیات مهم در ارتباط با روابط آتی نامشخص است.
روابطی نظیر تجارت خدمات که بخش عمده اقتصاد انگلستان را تشکیل می دهد.
توافق تجاری برگزیت از آسیب جدی که در اثر عدم توافق می توانست به اقتصاد انگلستان وارد شود جلوگیری کرد.
پارلمان انگلستان این توافق را با توجه به حق رای اکثریت حزب محافظه کار تائید کرده است اما پارلمان اروپا نیز باید آن را تصویب کند.
در یکم ژانویه سال ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا به طور موقت و برای دو ماه توافق را اجرایی کرده است.
از مشکلات این توافق با وجود اینکه تعرفه و سهمیه صفر به عنوان تجارت آزاد درنظر گرفته شده می توان با کنترل های گمرکی اشاره کرد.
بدین معنا که برای انگلستان انجام امور بازرگانی به مانند زمان حضور آن در اتحادیه اروپا راحت نخواهد بود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews