بررسی فضای بازار پیش از بازگشایی بورس نقدینگی اروپا

نرخ های بازدهی اوراق ده و سی ساله:

بررسی فضای بازار پیش از بازگشایی بورس نقدینگی اروپا با توجه به افزایش نرخ های بازدهی اوراق ده و سی ساله:

با توجه به افزایش نرخ های بازدهی اوراق ده و سی ساله که از روز گذشته مجدد شکل گرفت. در فضای شاخص های سهام حرکات نزولی و برای شاخص دلار شاهد برخی حرکات صعودی بودیم.

با اینکه بسیاری از سخنرانان بانک های مرکزی ایالات متحده، اروپا و انگلستان سعی در ابراز بی تفاوتی در مقطع فعلی نسبت به این افزایش داشتند. اما بازار همچنان نگران این وضعیت و اثرات پایه پاندمی و تاثیر آن بر انتظارات تورمی است.

که طبیعتا در مقطع فعلی وارونگی فضای بازار اوراق می تواند شرایط را نیز برای بازار سهام تغییر دهد.


 

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟


معنای دقیق کنترل منحنی بازده چیست؟

اخیرا اظهار نظرات زیادی با توجه به اتخاذ سیاست کنترل منحنی بازده از سوی برخی بانک های مرکزی مثل فدرال رزرو وجود داشته است.اگرچه سیاست جدیدی برای فدرال رزرو هست. اما چندین بانک مرکزی مثل بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی استرالیااز این سیاست استفاده می کنند.

برای فهمیدن کنترل منحنی بازده باید معنی بازده را متوجه شویم!

منحنی بازده اساسا نماینده نوعی از بازده برای اوراق قرضه یا وثیقه با سررسید مختلف است. وقتی در تایم فریم ک.تاه مدت سرمایه گذاری می کنید. در 3 یا 6 ماه بعدی در مقایسه با 10 سال بعد عدم قطعیت وجود دارد.

سرمایه گذارانی که می خواهند وثیقه های بلند مدت خریداری کننند.به طور واضح نیازمند بازده بیشتری برای افزایش عدم قطعیت در تایم فریم های بلند مدت می باشد. سرمایه گذاری نیازمند بازده بیشتر است و این بدین معنی است که منحنی بازده شیب صعودی دارد. سطوح پایین منحنی نشان دهنده کوتاه مدت و سطوح بالا نشان دهنده بلند مدت است. دلیل اینکه بانک مرکزی معمولا منحنی بازده را تحت تاثیر قرار می دهد.این است که در کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش یا افزایش دهد.

در حال حاضر چالش بانک مرکزی یا هر گونه بحران اقتصادی در پی بحران جهانی این است که چگونه منحنی به طور قابل توجهی صعود کند. زمانی که نرخ بهره کوتاه مدت نزدیک به صفر یا صفر درصد است.جواب احتمالی برای اینکه منحنی بازده را کنترل کنند. با کنترل منحنی بازده، بانک مرکزی نرخ بهره را در طولانی مدت کاهش می دهد که به ریکاوری اقتصاد و پایین نگه داشتن هزینه دولت ها کمک می کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews