نرخ بیکاری ناحیه یورو در ارزیابی ماه فوریه بدتر از انتظارات

نرخ بیکاری ناحیه یورو

نرخ بیکاری ناحیه یورو در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات برای آن عدد ۸.۱٪ بود بدتر از انتظارات به عدد ۸.۳٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۸.۱٪ بوده است.

از آنجاییکه بانک مرکزی اروپا ماموریت دو گانه ای نظیر فدرال رزرو ندارد انتظار نمی رود نرخ بیکاری همانند تورم برای این ناحیه مورد توجه باشد.

 

نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری ناحیه یورو، درصد نیروی بی‌کار را نشان میدهد . این یک شاخص پس رو است. به این معنی که به طور کلی در پی تغییر شرایط اقتصادی ، به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی ، بالا و پایین می‌رود . هنگامی که اقتصاد به شکل رکود درآمد و تعداد مشاغل کاهش یابد، انتظار می‌رود نرخ بیکاری بالا رود .

درصورتی که اقتصاد با نرخ سالم رشد می‌کند و مشاغل نسبتا ً فراوان هستند ، انتظار می‌رود که این شاخص سقوط کند.

محاسبه نرخ بیکاری ناحیه یورو
نرخ رسمی بیکاری زیر ۳ سال در نظر گرفته می‌شود . این سازمان افراد بی‌کار را به عنوان افرادی تعریف می‌کند که حاضر و در دسترس هستند و فعالانه در عرض چهار هفته گذشته به دنبال کار می گردند.
برای محاسبه نرخ بیکاری ، تعداد افراد بی‌کار به تعداد افراد شاغل (نیروی کار) تقسیم می‌شود که از همه افراد شاغل و بی‌کار تشکیل شده‌است. نسبت به عنوان درصد بیان می‌شود.
بسیاری از افرادی که دوست دارند کار کنند اما نمی‌توانند ( به دلیل معلولیت جسمانی ) پس از جستجوی کار ، دلسرد شوند بی‌کار در نظر گرفته نمی‌شوند، چون آن‌ها هم استخدام نمی‌شوند. آن‌ها به عنوان خارج از نیروی کار طبقه‌بندی می‌شوند. منتقدان این رویکرد را به عنوان تصویری منصفانه از نیروی کار می‌دانند.

بانک مرکزی اروپا (به انگلیسیEuropean Central Bankبانک مرکزی واحد پول یورو و مسئول اجرای سیاست پولی منطقهٔ یورو شامل ۱۹ کشور عضو است؛ که یکی از بزرگ‌ترین واحدهای پولی در جهان محسوب می‌شود. به گزارش بنکر (Banker)، هدف از تشکیل این نهاد اقتصادی حفظ تعادل قیمت‌ها با کنترل تورم بوده‌است. بانک مرکزی اروپا بسیاری از اختیارات بانک مرکزی یک کشور را دارد. هر چند ابهامات دربارهٔ میزان استقلال این نهاد در مدیریت تقاضاهای پولی کشورهای عضو و جود دارد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews