نرخ بهره رزرو بانک استرالیا

نرخ بهره رزرو بانک استرالیا

نرخ بهره رزرو بانک استرالیا

رزرو بانک استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۱٪ ثابت نگه داشت.

همچنین هدف نرخ بازدهی اوراق سه ساله را نیز در عدد ۰.۱٪ ثابت نگه داشت.


نکات مهم بیانیه سیاست های پولی:

:white_check_mark:بانک مرکزی آماده است تا در پاسخ به شرایط بازار تعدیل بیشتری در خرید اوراق قرضه خود انجام دهد.

:white_check_mark:تا زمانیکه اهداف حاصل نشوند متعهد به حفظ شرایط پولی شدیداً حمایتی هستیم.

:white_check_mark:هیئت مدیره بانک مرکزی تا زمانیکه تورم واقعی به طور پایدار در رنج هدف ۲٪ تا ۳٪ حرکت نکند نرخ های بهره را افزایش نخواهد داد.

:white_check_mark: تا سال ۲۰۲۴ انتظار بازار کار فشرده و رشد دستمزدها را نداریم.

 

دلاراسترالیا به کدام جهت میرود؟

 

 

نرخ بهره:

شما وقتی مبلغی را در بانک پس انداز میکنید، بانک مبلغی را به عنوان سود به شما پرداخت میکند. شما میتوانید بجای بانک پول خود را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنید. پس بانک به ازاری مبلغی که در بانک میگذارید سودی را به شما ورداخت میکند. پس هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، مردم مشتاق میشوند تا سرمایه خودشان را به بانک ها ببرند. در این صورت نقدینگی در جامعه کم میشود و ارزش پول محلی افزایش ویدا میکند.
همچنین زمانی که شما از بانک وام دریافت میکنید، زمان بازپس دادن مبلغ بانک، مبلغ اضافی را به عنوان نرخ بهره از شما دریافت میکند. دلیل آن این است که ارزش پول به مرور‌زمان تغییر میکند.
حال اگر نرخ بهره برای وام ها افزایش پیدا کند مردم تمایل به دریافت وام نخواهند بود. در این صورت مجددا نقدینگی در جامعه کاهش پیدا میکند و ارزش ارز محلی افزایش پیدا میکند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews