نخست وزیر ژاپن کیشیدا: اقداماتی را جهت مقابله با افزایش قیمت ها اتخاذ کرده ایم

نخست وزیر ژاپن کیشیدا: اقداماتی را جهت مقابله با افزایش قیمت ها اتخاذ کرده ایم.

⭕️در پایان ماه پیرامون استفاده از صندوق ذخیره برای اقدامات تصمیم گیری خواهیم کرد.

⭕️ما بودجه اضافی را جمع آوری خواهیم کرد و هدف تصویب آن توسط جلسه کنونی پارلمان جهت تأمین بودجه گام های اضطراری جهت مقابله با پیامدهای ناشی از همه گیری و افزایش قیمت مواد خام خواهد بود.

⭕️ ما در جلسه فعلی بودجه اضافی ارائه خواهیم کرد.

⭕️ترویج استفاده از انرژی هسته ای و انرژی تجدید پذیر جهت ثبات بازار انرژی مهم است.

⭕️ پس از انتخابات مجلس نمایندگان جهت ارتقای تغییر در جامعه ژاپن یک بسته جامع از سیاست ها از جمله در ارتباط با انرژی تنظیم خواهیم کرد.

 

ادامه نظرات کیشیدا نخست وزیر ژاپن:

✅ حرکات سریع فارکس نامطلوب هستند.

✅به سطح خاصی برای ین اشاره نکرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews