نخست وزیر فرانسهCastex از اقدامات جدیدی در نواحی از فرانسه می گوید

نخست وزیر فرانسهCastex

نخست وزیر فرانسهCastex می گوید اقدامات جدیدی در نواحی از فرانسه که به شدت از سوی کووید ۱۹ آسیب دیده اند مورد نیاز است.

وی افزود:
باید اقدامات محدودسازی جدیدی در چندین منطقه اعمال کنیم که از روز جمعه اجرایی می شود و تا چهار هفته ادامه خواهد داشت.


شاخص های سهام اروپا به کدام جهت خواهند رفت؟


 

تاثیرات اقدامات محدودسازی فرانسه:

بحران کویید 19 از جهاتی برای فرانسه نسبت به سایر اقتصاد های بزرگ متفاوت است.

در مورد سیاست های پولی بانک مرکزی فرانسه باید گفت این بانک از تمامی ابزار خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کرده است.بانک فرانسه نرخ بهره خود را دوبرابر کاهش داد. در یازرهم مارس 2020 بانک مرکزی فرانسه نرخ بهره را از 0.75% به 0.25% کاهش داد. و در نوزده مارس نرخ بهرع را به 0.1% کاهش داد.

در همان ماه بانک مرکزی فرانسه برنامه تسهیلی CTFR را مجددا به کار گرفت.

تا پیش از این دولت سطح پنح اقدامات قرنطینه را برای اقدامات سختگیرانه در نظر گرفته بود. اولین محدود سازی در فرانسه در مارس سال2020اعمال شد.

با این حال عدم اطمینان از نوع جهش یافته ویروس کرونا به معنای هرگونه سناریو احتمالی از سوی دولت است.
حتی با اقدامات محدودسازی انتظار میرود 20000مرگ و میر را در فصل اول سال2021 شاهد باشیم.

شیوع پاندمی کرونا در مارس 2020 در اروپا بر اقتصاد کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) و همچنین فرانسه تاثیر منفی گذاشت.

در نتیجه تعطیلی و اقدامات محدود کننده، اقتصاد این کشورها در سال گذشته بسیار رکود کرد و نرخ بیکاری و بدهی عمومی افزایش زیادی یافت.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews