نخست وزیر ایرلند می گوید انتظار دارد که مذاکرات برگزیت طی آخر هفته ادامه پیدا کند

BREXIT

نخست وزیر ایرلند مارتین در ارتباط با برگزیت می گوید:

انتظار دارد که مذاکرات برگزیت طی آخر هفته ادامه پیدا کند. وی همچنین در ارتباط با حصول توافق ابراز امیدواری کرده. و خواستار ارائه فضای لازم به میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت نتیجه گرفتن از مذاکرات شد.

اسکای نیز در گزارشی جداگانه می گوید به نظر می رسد میشل بارنیر در لندن جهت ادامه مذاکرات بماند.

 

پوند به کدام جهت خواهد رفت؟

نقش ایرلند در برگزیت:

مرزبندی ایرلند شمالی در توافق برگزیت نقش مهمی دارد.توافق نامه جدید با یک پروتکل جایگزین شامل مقررات بحث برانگیز در مورد ایرلند می شود. در این قرارداد تجدیدنظر شده آمده است که کل انگلیس ، اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را ترک می کند ، اما ایرلند شمالی در مورد کالاها از قوانین اتحادیه اروپا و قوانین مالیات بر ارزش افزوده پیروی می کند و دولت انگلیس مالیات بر ارزش افزوده را از طرف اتحادیه اروپا دریافت می کند. این بدان معنی است که مرز محدودی از گمرک در دریای ایرلند،  در بنادر اصلی وجود خواهد داشت.

چهار سال پس از پایان دوره گذار ، مجمع ایرلند شمالی قادر به رای گیری در مورد این ترتیب خواهد بود. backstop به عنوان دلیل اصلی بن بست ایرلند برگزیت ظهور کرد. این یک تضمین بود که هیچ مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و ایرلند وجود نخواهد داشت. این یک بیمه نامه بود که انگلیس را در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا با ایرلند شمالی پیروی از قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا نگه داشت.

موافقت انگلیس و اتحادیه اروپا ، موقت بود و با توافق بعدی جایگزین شد ،و قابل حذف است. 24 مه به دلیل آنکه توافق نتوانست حمایت کافی  را بدست آورد. نمایندگان یورو اسكپتیك از وی خواستند كه تغییرات قانونی را اضافه كند زیرا آنها می ترسیدند كه این باعث مختل شدن استقلال این كشور می شود. رهبران اتحادیه اروپا تاکنون از حذف آن خودداری کرده و همچنین محدودیت زمانی یا اعطای اختیار برای بریتانیا برای حذف آن را رد کرده اند. در 11 مارس 2019 ، دو طرف پیمانی در استراسبورگ امضا کردند که توافقنامه برداشت را تغییر نداد اما “تضمین های حقوقی معنی دار” را اضافه کرد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews