• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی پیشنهاد می کند که به جای تحریم انرژی روسیه سقفی برای قیمت گاز تعیین کنند

نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی پیشنهاد می کند که به جای تحریم انرژی روسیه سقفی برای قیمت گاز تعیین کنند

نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی پیشنهاد می کند که به جای تحریم انرژی روسیه سقفی برای قیمت گاز تعیین کنند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews