توقف ناگهانی مناظره نتایج الکترال کالج در سنا

کالج انتخاباتی ایالات‌متحده

توقف ناگهانی مناظره نتایج الکترال کالج در سنا:

رویترز می گوید مناظره نتایج الکترال کالج در سنا به طور ناگهانی متوقف شد.
هجوم تظاهرات کنندگان به سمت ساختمان کاپیتول دلیل این اتفاق بوده است.

 

شاخص دلار به کدام جهت خواهد رفت؟

کالج انتخاباتی ایالات‌متحده گروهی از منتخبین که مسول انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. که مطابق باقانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور هر چهار سال یکبار تشکیل میشود.

هر ایالت, برگزینندگان را طبق قانون خود منصوب می‌کند, که میبایست برابر با تعداد نمایندگان کنگره ( سناتورها و نمایندگان ) باشد. از میان ۵۳۸ نفر انتخاب کنندگان فعلی , اکثریت مطلق ۲۷۰ رای انتخاباتی برای انتخاب رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور لازم است. اگر هیچ نامزدی به اکثریت مطلق دست نیابد، یک انتخابات مشروط توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده برای انتخاب رئیس جمهور و توسط سنای ایالات متحده برای انتخاب معاون رئیس جمهور برگزار می شود.

در واقع انتخابات در آمریکا، از طریق رأی غیر مستقیم مردم انجام می‌گیرد. اما مردم هر ایالت به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند، هر کسی که برنده اکثریت آرا در آن ایالت شود، تعداد آرای انتخاباتی آن ایالت را از آن خود می‌کند و هر کسی که تا دویست و هفتاد رأی انتخاباتی به دست آورد، رئیس‌جمهور آمریکا قلمداد خواهد شد.
مناسب بودن سیستم کالج انتخاباتی بحث‌های ادامه‌داری است . حامیان این سیستم استدلال می‌کنند که این یک جز بنیادین فدرالیسم آمریکا با حفظ نقش قانون اساسی در انتخابات ریاست‌جمهوری است . اجرای آن توسط دولت‌ها ممکن است راه را برای انتقاد همه سیستم ها باز بگذارد ، به ویژه در ایالت های پرجمعیت ، که ممکن است با اصل “یک نفر ، یک رأی” همسو نیست.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews