عضو بانک مرکزی اروپا نات از برنامه PEPP می گوید

نات از برنامه PEPP

عضو بانک مرکزی اروپا نات می گوید اگر پیش بینی های مبنای بانک مرکزی اروپا حفظ شود می توان در برنامه PEPP از فصل سوم کاهش ایجاد کرد و در ماه مارس سال ۲۰۲۲ به خریدها خاتمه داد.

ادامه نظرات وی:

✅در صورت لزوم می توانیم حجم برنامهPEPP را در هر فصل تنظیم کنیم.

✅دلیل خوبی وجود دارد که انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال جاری بهبودی قدرتمندی حاصل شود.

✅سطح فعلی شرایط مالی خوب است.

✅پایان برنامهPEPP به معنای اتمام سیاست انبساطی بانک مرکزی اروپا نیست.

 

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

 

در متن خبر عضو بانک مرکزی اروپا نات از برنامه PEPP می گوید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews