مکرون همچنان پیشتاز نظر سنجی های انتخاباتی ریاست‌جمهوری فرانسه…

مکرون همچنان پیشتاز نظر سنجی های انتخاباتی ریاست‌جمهوری فرانسه

تازه ترین نظرسنجی IPSOS نشان می دهد که مکرون در انتخابات ۲۴ آوریل در برابر مارین لوپن با ۵۶.۵ درصد آرا پیروز می شود.
این اعداد از پایین ترین سطح یعنی ۵۲ درصدی هفته گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.

#France

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews