موسسه مورگان استنلی می گوید

موسسه مورگان استنلی می گوید با توجه به شرایط نامطمئن پیرامون واریانت امیکرون انتظار می رود اوپک هدف خود را جهت افزایش تولید در ژانویه متوقف کرده سهمیه خود را ثابت نگه دارد.

📃این تنها یک پیش بینی از یکی از موسسات مالی بزرگ می باشد و بازار به تصمیمات اوپک و اوپک پلاس توجه خواهد خواهد کرد.
شایان ذکر است که نشست JTC و JMMC با دو روز تأخیر به دلیل ارزیابی وضعیت بازار نفت برگزار خواهد شد و این درحالیست که نشست اوپک و اوپک پلاس طبق برنامه قبلی در روز های اول و دوم دسامبر برگزار می شود.

#OOTT #Oil

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews