سازمان بهداشت جهانی در مورد امیکرون

سازمان بهداشت جهانی: برخی نشانه های اولیه مبنی بر این است که اکثر موارد امیکرون خفیف هستند و هیچ مورد شدیدی وجود ندارد.

همچنین اشاره شد:

✅ تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اثر بخشی واکسن ها توسط امیکرون کاهش یافته است.

✅نیازی به ساخت واکسن جدید نیست و سازندگان تنها باید تنظیمات جزئی بر روی واکسن های فعلی انجام دهند.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#WHO #Coronavirus

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews