• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • منابع SCMP چین می گویند این کشور به طوفان نظارتی بر غول های فناوری پایان می دهد و به این بخش نقش بیشتری در تقویت کندی اقتصاد می دهد

منابع SCMP چین می گویند این کشور به طوفان نظارتی بر غول های فناوری پایان می دهد و به این بخش نقش بیشتری در تقویت کندی اقتصاد می دهد

منابع SCMP چین می گویند این کشور به طوفان نظارتی بر غول های فناوری پایان می دهد و به این بخش نقش بیشتری در تقویت کندی اقتصاد می دهد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews