مقام رسمی وزارت دارایی ژاپن: نوسانات اضافی فارکس نامطلوب است

مقام رسمی وزارت دارایی ژاپن: نوسانات اضافی فارکس نامطلوب است و حرکت اخیر بسیار نگران کننده می باشد.

⭕️در صورت نیاز ارتباط نزدیکی با BoJ و مقامات ارزی خواهیم داشت و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews