• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • مقام بهداشت پکن: با ادامه غربالگری شاهد عفونت های جدید کووید هستیم، یک منطقه در شهر به منطقه پر ریسک تبدیل شده است

مقام بهداشت پکن: با ادامه غربالگری شاهد عفونت های جدید کووید هستیم، یک منطقه در شهر به منطقه پر ریسک تبدیل شده است

مقام بهداشت پکن: با ادامه غربالگری شاهد عفونت های جدید کووید هستیم، یک منطقه در شهر به منطقه پر ریسک تبدیل شده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews