مفهوم مزیت مطلق

مزیت مطلق

مزیت مطلق چیست!؟

مفهوم مزیت مطلق به توانایی یک شرکت در تولید کالا یا خدمات با بکارگیری حداکثر نیروی کار گفته میشود.
دو  شرکت را در نظر بگیرید که یکی دارای مزیت مطلق و دیگری فاقد مزیت مطلق هست.
شرکت دارای مزیت مطلق با تعداد ورودی کمتر یا همان نیروی کار کمتر ،همان بازدهی تولیدی را دارد که شرکت فاقد مزیت مطلق با ورودی بیشتر و یا نیروی کار بیشتر همان تولید را دارد.
پس یک شرکت دارای مزیت مطلق با تعداد ورودی کمتر کالای مشابهی را نسبت به شرکتی که ورودی بیشتری دارد تولید میکند.

مفهوم عمیق تر مزیت مطلق!

در کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت آمده است که چطور کشوری که دارای مزیت مطلق است میتواند کارایی بیشتری نسبت به سایر کشور های تولید کننده از تجارت صادرات و واردات سود کسب کند.
مزیت مطلق تنها در تولیداتی منجر به سود آوری میشود که هر تولید کننده در تولید کالا از مزیت مطلق استفاده کند.

 

 

تفاوت مزیت مطلق و مزیت نسبی

در مفهوم مزیت مطلق، منابع استفاده شده و ورودی نیروی کار و زمان مورد توجه قرار میگیرد. حال اینکه مزیت نسبی هزینه ها رو در نظر میگیرد.
در مثالی که در ویدیو آورده شده است؛ کشور آلمان در تولید اتومبیل هم دارای مزیت مطلق(ورودی) و هم دارای مزیت نسبی(هزینه) میباشد. و کشور ایرلند در تولید محصولات لبنیاتی هم مزیت مطلق و هم مزیت نسبی را داراست.

پس در مزیت نسبی کشور اول نسبت به کشوردوم کالای ارزانتری تولید میکند.
پس کشور اول دارای مزیت نسبی نسبت به کشور دوم است. در این صورت هزینه صادرات با هزینه کمتری انجام میگیرد.

تاثیرات مزیت مطلق ونسبی در اقتصاد

مزیت نسبی در صادرات یک کشور موجب رشد اقتصادی میشود. حال آنکه مزیت مطلق در صادرات موجب توسعه اقتصادی میشود.
توسعه اقتصادی موجب افزایش رفاه مردم جامعه میشود. همچنین اشتغال را هم افزایش میدهد.
چنانچه دو کشور همزمان دارای مزیت مطلق باشند، اینجاست که مزیت نسبی میتواند صادرات را بهبود ببخشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews