معاون وزیر کابینه ژاپن: ثبات فارکس مهم است…

معاون وزیر کابینه ژاپن: ثبات فارکس مهم است.

✅هیچ نظری در مورد سطوح خاص فارکس ارائه نکرده است.

✅می گوید به دقت و با احساس فوریت حرکات فارکس را زیر نظر دارند.

✅نوسانات بیش از حد و حرکات بی نظم فارکس می تواند تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد و ثبات مالی داشته باشد.

📃 بانک مرکزی ژاپن نیز در بازار اوراق مداخله کرده است به طوریکه یک عملیات خرید با نرخ ثابت نامحدود برای اوراق JGB انجام خواهد داد.
اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن را در بازده ۰.۲۵٪ در تعداد نامحدود خریداری خواهد کرد.

#JPY #Japan

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews