• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • معاون شورای امنیت روسیه مدودوف: تقویت ناتو در مرزهای روسیه دیگر لفاظی نیست و مسکو باید برای یک اقدام تهاجمی احتمالی آماده شود.

معاون شورای امنیت روسیه مدودوف: تقویت ناتو در مرزهای روسیه دیگر لفاظی نیست و مسکو باید برای یک اقدام تهاجمی احتمالی آماده شود.

معاون شورای امنیت روسیه مدودوف: تقویت ناتو در مرزهای روسیه دیگر لفاظی نیست و مسکو باید برای یک اقدام تهاجمی احتمالی آماده شود.

#Geopolitics #Russia #NATO

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews