معاون بانک مرکزی اروپا دگویندوس: شرایط نامطمئن شدیدی در ناحیه یورو وجود دارد

معاون بانک مرکزی اروپا دگویندوس: شرایط نامطمئن شدیدی در ناحیه یورو وجود دارد.

 

⭕️ ممکن است در سال ۲۰۲۳ رشد منفی در منطقه یورو داشته باشیم.

 

⭕️تورم در فصل چهارم شروع به کاهش خواهد کرد.

 

⭕️ در ماه های آینده شاهد تورم بالا خواهیم بود.

 

⭕️سیاست بانک مرکزی اروپا باید به تدریج و به روشی وابسته به داده حرکت کند.

 

⭕️روی اثرات دور دوم تورم متمرکز هستم.

 

⭕️ شاهد افزایش انتظارات تورمی بوده ایم.

 

⭕️ انتظارات تورمی همچنان مستحکم هستند.

 

⭕️در حال مشاهده افزایش تقاضای دستمزد هستیم.

 

⭕️ بانک مرکزی اروپا به دقت اثرات دور دوم تورم را زیر نظر دارد.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews